Zaključna konferenca

V okviru projekta RESPO-VI  smo v Ljubljani 15. aprila 2024 organizirali zaključno konferenco. V uvodnih nagovorih so prof. dr. Milena Horvat, dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka z Ministrstva za digitalno preobrazbo, in Jadranka Plut, vodja Nosilca programa na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, poudarile pomen vlaganja v človeške vire v času hitro napredujoče se družbe in digitalnih tehnologij. Prof. dr. Aleksander Zidanšek z Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in dr. Bojan Cestnik, predstavnik projektnega partnerja Temida d.o.o., sta v nadaljevanju izpostavila ključne rezultate projekta, še posebej spletno aplikacijo RESPO-VI in 10 opredeljenih kompetenc STEM študentov. Konferenca se je zaključila z okroglo mizo, na kateri so strokovnjaki iz različnih področij govorili o prihodnjih trendih s področja izobraževalnih tehnologij in razvoja kariere v visokošolskem izobraževanju ter poudarili pomen usmerjanja študentov za njihov boljši napredek in delo. Spletna aplikacija RESPO-VI je ključna pri tem, saj omogoča spremljanje razvoja kompetenc pri študentih in izboljšuje njihovo pripravljenost na zahteve sodobnega trga dela.