RESPO-VI

Rezultati projekta

Projekt je sestavljen iz več delovnih paketov.

01.

UPRAVLJANJE

Vodenje projekta zajema celotno vodenje projekta, vključno s poročanjem, organizacijo, finančnim upravljanjem in ocenjevanjem v okviru časovnih in proračunskih omejitev na najvišji ravni kakovosti.

02.

SPLETNA APLIKACIJA RESPO-VI

Razvoj in vzpostavitev DSS kot spletne aplikacije RESPO-VI ter prilagoditev kompetenčnega modela potrebam študentov, visokošolskih programov in podjetij na podlagi kompetenc 21. stoletja.

03.

Usposabljanje za uporabo aplikacije RESPO-VI

Razvoj in izvedba usposabljanja za multiplikatorje za potrditev uporabe. Cilj projekta je povečati udeležbo študentov STEM v programih neformalnega usposabljanja za pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela, povečanje zaposljivosti in mobilnosti ter izboljšanje osebnega razvoja in uspešnosti v sodobni družbi.

04.

Validacija aplikacij RESPO-VI

V okviru projektnega pristopa bomo razvili in izvedli tudi usposabljanje za multiplikatorje in visokošolske učitelje, da bi zagotovili njihovo usposobljenost za uporabo in potrditev razvite aplikacije kot sistema za podporo odločanju v visokem šolstvu. V ta namen bomo najprej izvedli analizo potreb in znanj visokošolskih učiteljev za vključitev takšnih sistemov za podporo odločanju v proces poučevanja in mentorstva na sodelujočih visokošolskih ustanovah.

05.

Komunikacija

Izdelana bo informativna brošura za ciljne skupine, ki bo vplivala na odnos študentov STEM in visokošolskega osebja do razvoja kompetenc, potrebnih za družbo 5.0 in industrijo 4.0, ter na ozaveščanje in izboljšanje znanja o uporabi strokovnih sistemov za podporo odločanju v procesih visokošolskega izobraževanja.