Projektno

PARTNERSTVO

Cilj partnerstva je, da projekt in njegovi rezultati postanejo vzorčni primer za reševanje enakih ali podobnih problemov in izzivov v Sloveniji in na Norveškem ter tako izboljšajo obstoječo prakso v visokem šolstvu z boljšim upravljanjem in spremljanjem razvoja kompetenc in veščin pri študentih. Projekt temelji na že vzpostavljenem osnovnem partnerstvu in strukturah, s katerimi nameravamo nadaljevati izvajanje aktivnosti tudi po izteku tega financiranja. Na ta način bomo dosegli bolj trajnostne in dolgoročne rešitve za ciljne skupine, ki so že ali še bodo prepoznale potencial projekta.
 • Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)

  Ljubljana, Slovenija

  IPS deluje kot neodvisna visokošolska ustanova na pobudo Instituta Jožef Stefan, z močno podporo slovenske industrije in mednarodne mreže sodelujočih univerz in inštitutov. Njegovo poslanstvo je neposredno povezovanje raziskav in podiplomskega izobraževanja z namenom ustvarjanja znanja in spodbujanja inovacij. Z raziskavami in izobraževalnim procesom prispeva h krepitvi vloge znanosti in visokih tehnologij v razvojnem potencialu družbe, kar lahko pomembno prispeva h gospodarski moči in skladnemu družbenemu razvoju.

 • Temida

  Ljubljana, Slovenija

  Temida je visokotehnološko podjetje na področju razvoja zahtevnih računalniških aplikacij in svetovanja organizacijam in podjetjem pri podpori in racionalizaciji poslovnih procesov z uporabo sodobne informacijske tehnologije. Podjetje je vzpostavilo dolgoročna partnerstva z več podjetji ter javnimi in upravnimi ustanovami doma in v tujini pri oblikovanju novih naprednih rešitev za spletne in poslovne aplikacije ter ekspertne sisteme.

 • Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja (MIITR)

  Maribor, Slovenija

  MIITR je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za pravičen in trajnosten svet. S pomočjo strokovnjakov in medsektorskega sodelovanja razvijamo trajnostne strategije in rešitve, namenjene izobraževanju ciljnih javnosti na evropski ravni. Osebje MIITR-a ima visoko strokovnost, znanje, kompetence in izkušnje na področju ekonomskih, okoljskih, družbenih in računalniških ved ter na področju vodenja projektov, promocije in dejavnosti razširjanja.

 • Norveška univerza za znanost in tehnologijo (NTNU)

  Trondheim, Norveška

  NTNU zagotavlja kompetence in tehnološke rešitve na področju gradbeništva in okoljskega inženirstva za uporabo v javnem in zasebnem sektorju. Aktivno prispeva k raziskovalnemu izobraževanju in najnovejšemu razvoju na ustreznih strokovnih področjih. NTNU organizira in vodi deležnike na področju trajnostne prenove stavb, ki delujejo kot fokusne skupine za spremljanje in razvoj kompetenc študentov z uporabo aplikacije RESPO-VI. Na ta način se ugotovijo vrzeli v njihovih kompetencah in izberejo najustreznejši programi usposabljanja, ki zagotavljajo zapolnitev vrzeli v kompetencah.