SPLETNA

APLIKACIJA RESPO-VI

Z uporabo tehnik umetne inteligence in obsežne obdelave podatkov bo projekt razvil spletno aplikacijo RESPO-VI v SLO in EN jeziku, ki jo bosta lahko uporabljali dve vrsti uporabnikov - študenti in mentorji ali univerzitetni učitelji. Spletna aplikacija bo grafično in številčno prikazovala razvoj posamezne kompetence pri študentu skozi čas, tj. pred in po interdisciplinarnem usposabljanju. Prikazala bo tudi seznam kompetenc za vsakega študenta ob upoštevanju izbranega študijskega programa, poklicev, za katere se usposablja, in prejšnjih individualnih lastnosti ali spretnosti, pridobljenih med vseživljenjskim učenjem. Spletna aplikacija bo študentom ponudila nabor interaktivnih seminarjev interdisciplinarnega usposabljanja, ki bodo najbolje zagotovili zapolnitev vrzeli v kompetencah posameznega študenta.

RESPO-VI APLIKACIJA:

respo-vi.mps.si

Dostop do RESPO-VI sobe:

https://api.socrative.com/rc/vx7Nt5