RESPO-VI

Razvoj kompetenc z ekspertnim sistemom za podporo odločanju v visokošolskem izobraževanju

PREGLED

Da bi bili uspešni v današnjem hitro spreminjajočem se svetu, morajo biti visokošolski sistemi sposobni hitro razumeti, kako se spreminjata gospodarstvo in družba kot celota. Umetna inteligenca in veliki podatki lahko zagotovijo informacije o ravni znanja in spretnosti študentov ter njihovih možnostih za rast.

SPLOŠNI CILJ

Splošni cilj projekta je z uporabo sistema za podporo odločanju (DSS) spremljati razvoj kompetenc učencev STEM med formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki jih potrebujejo za prehod v družbo 21. stoletja. Osredotočamo se na razvoj znanja, spretnosti in odnosov, ki bodo učencem pomagali pridobiti nova znanja in spretnosti, potrebne za oblikovanje rešitev v tehnološko usmerjenih gospodarstvih.

Razvijajoče se visoko šolstvo

Visokošolsko izobraževanje je na pragu korenitih sprememb, ki bodo prinesle nove oblike ustvarjanja/prenosa znanja in kompetenc, razvitih z inovativnimi modeli formalnega izobraževanja in neformalnega usposabljanja. Visokošolski učitelji in študenti bodo morali razvijati kompetence družbe 5.0 in industrije 4.0, kot je pokazala pandemija COVID-19, ki je razkrila vrzeli med trenutnimi znanji in spretnostmi, ki jih industrija potrebuje zaradi nenehne tehnološke rasti.

Krepitev kariere in kompetenc študentov

Leta 2021 je WEF (Svetovni gospodarski forum) poudaril pomen zapolnitve vrzeli med sedanjimi izobraževalnimi programi in spretnostmi, ki jih delodajalci potrebujejo zdaj in v prihodnosti. Evropska komisija je objavila Evropski program znanj in spretnosti, ki poudarja razvijanje spretnosti za delovna mesta z dinamičnimi programi izobraževanja in usposabljanja, ki upoštevajo potrebe trga dela in družbe. To je mogoče doseči z razvojem DSS, ki bodo študentom omogočili karierni razvoj in zapolnili vrzeli v kompetencah z individualiziranimi programi usposabljanja.

CILJI PROJEKTA

Splošni cilj projekta je z uporabo sistema za podporo odločanju (DSS) spremljati razvoj kompetenc učencev STEM med formalnim in neformalnim izobraževanjem, ki jih potrebujejo za prehod v družbo 21. stoletja.
  • ● Opredelitev splošnih in posebnih spretnosti študentov STEM za trg dela
  • ● Spodbujanje medsektorske in dvostranske izmenjave dobrih praks pri uporabi digitalnih orodij za razvoj spretnosti
  • ● Razvoj novega izobraževalnega pristopa za učence z aplikacijo RESPO-VI

Ciljne skupine

  • ● Visokošolsko izobraževanje in raziskave
  • ● Centri in šole za izobraževanje in usposabljanje
  • ● Sektorske agencije
  • ● Splošna javnost (dodiplomski in podiplomski študenti visokošolskih organizacij ter srednješolci, ki nameravajo nadaljevati poklicno pot na eni od stopenj visokošolskega izobraževanja)
  • ● Državni javni organi
  • ● Interesne skupine, vključno z nevladnimi organizacijami (organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in izobraževanja)
  • ● Družbe in mala ter srednje velika podjetja