Delavnica za študente

V okviru projekta RESPO-VI smo med 12.2. in 16.2.2024 organizirali delavnico za študente STEM študijskih področij. Projektni partnerji smo oblikovali intenziven program interdisciplinarnega usposabljanja, katerega cilj je bil pridobivanje ključnih kompetenc 21. stoletja. Na delavnici so študentje iz različnih držav pridobili širok spekter znanj in veščin, s poudarkom na ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnem razmišljanju in reševanju problemov v mednarodnem učnem okolju. Tekom delavnice smo z razvitim digitalnim orodjem RESPO-VI spremljali razvoj dveh presečnih in treh predmetno-specifičnih komeptenc. Program je bil izveden s strani izkušenih predavateljev, ki so pokrivali različna področja, kot so preprečevanje nastanka odpadne hrane, laboratorijsko delo na področju prehrambenih odpadkov in trajnostna tehnološka inovacija za prehrambene odpadke. Organiziran je bil tudi obisk podjetja Jata Emona. Udeleženci so skozi petdnevno delavnico pridobili praktične izkušnje ter razvijali konkretna znanja, ki jih lahko uporabijo v svoji prihodnji karieri v znanosti, tehnologiji in inženiringu. Program je bil prilagodljiv in dinamičen, omogočal je individualno in skupinsko delo ter spodbujal razmislek o inovativnih poslovnih priložnostih v trajnostnem industrijskem okolju. S tem smo prispevali k razvoju nekaterih kompetenc študentov, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti ter odpirajo nadaljnje izobraževalne in karierne poti na STEM področjih.