Delavnica za VŠ osebje

V projektu RESPO-VI smo organizirali delavnico za učitelje in osebje visokošolskih institucij, kjer smo razširili poznavanje in uporabo aplikacije RESPO-VI med zaposlenimi v visokem šolstvu v Sloveniji in na Norveškem. Program delavnice je zajemal predstavitev aplikacije, razpravo o digitalnih tehnologijah pri poučevanju ter praktično delo z digitalnimi orodji za samoocenjevanje kompetenc. Udeleženci so izrazili zadovoljstvo in željo po nadaljnjem sodelovanju ter uporabi digitalnih orodij v visokošolskem okolju.